Tõlla maaüksuse detailplaneering

Elamukruntide planeerimine, tellija OÜ Janno Partnerid

10.01.2018 / Loe lähemalt...

Tehase maaüksuse detailplaneering

Hakkepuidul katlamaja planeerimine, tellija UPM-Kymmene Otepää AS

05.06.2014 / Loe lähemalt...

Kallaste linna üldplaneering

Tellija Kallaste linnavalitsus

05.07.2013 / Loe lähemalt...

Võidu tn kaugküttekatlamaja detailplaneering

Tootmismaa planeerimine, tellija Kunda linnavalitsus, huvitatud isik Adven Eesti AS

05.02.2013 / Loe lähemalt...

Kilingi-Nõmme veetöötlusjaama detailplaneering

Tootmismaa planeerimine, tellija Saarde Vallavalitsus

05.11.2011 / Loe lähemalt...

F.R. Kreutzwaldi tn 83b kinnistu ja lähiala detailplaneering

Ärimaa planeerimine, tellija eraisik

20.11.2010 / Loe lähemalt...

Lageda kinnistu ja lähiala detailplaneering

Elamumaade planeerimine, tellija Narva-Jõesuu Linnavalitsus, huvitatud isik OÜ Latvera

05.11.2010 / Loe lähemalt...

Kirepi vesiveski I maatüki detailplaneering

Elamumaa planeerimine, tellija eraisik

22.10.2010 / Loe lähemalt...

Kadaka maaüksuse detailplaneering

Elamu- ja ärimaade planeerimine, tellija AS Landvald

15.05.2010 / Loe lähemalt...

Emajõe maaüksuse detailplaneering

Elamu- ja ärimaade planeerimine, tellija BVL Kapital AS

05.04.2009 / Loe lähemalt...