Majandustegevuse registri (MTR) registreeringud erinõuetega tegevusaladel:
EEG000109 – Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd