F.R. Kreutzwaldi tn 83b kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu koostamine Võru linnas F. R. Kreutzwaldi tn 83b kinnistul ja lähialal ca 2 ha suurusel maa-alal. Planeeringu eesmärgiks oli F. R. Kreutzwaldi tn 83b elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks krundiks (elamu- ja ärimaaks), planeeringualal asuva reformimata riigimaa kruntimine, ehitusõiguste määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine, juurdepääsude, liikluskorralduse ning haljastuse lahendamine. Detailplaneering kehtestati Võru Linnavalitsuse korraldusega 17.11.2010 nr 532.

  • Illustreeriv joonis Illustreeriv joonis
  • Põhijoonis Põhijoonis