Kallaste linna üldplaneering

Kallaste linna üldplaneering on linna territoriaalset arengut suunav ja koordineeriv dokument, mis määrab linna üldise arengu huvidele vastava maakasutuse põhimõtted, annab teavet maakasutuses ja ehituses avanevate võimaluste kohta ning aitab kaasa linna arengule ja konkurentsivõime suurendamisele. Planeeringu eesmärgiks oli linna territooriumil elanikele, külalistele ning turistidele võimalikult soodsate ning kvaliteetsete elamis- ja puhkamistingimuste tagamine. Üldplaneering kehtestati Kallaste Linnavolikogu 25.06.2013 otsusega nr 14.

  • Põhijoonis Põhijoonis