Kadaka maaüksuse detailplaneering

Detailplaneeringu koostamine Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas Kadaka kinnistul ca 43 ha suurusel maa-alal. Planeeringu peamiseks eesmärgiks oli maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse kruntimine äri- ja elamumaadeks, kruntide ehitusõiguste ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine. Detailplaneering kehtestati Vihula Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 57.

  • Põhijoonis Põhijoonis
  • Soovituslikud hoonestiilid Soovituslikud hoonestiilid
  • Soovituslikud hoonestiilid Soovituslikud hoonestiilid