Ruumiline planeerimine on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Meie peamised tegevused planeerimise valdkonnas on:

Detailplaneeringute koostamine. Detailplaneering koostatakse valla või linna territooriumi osa kohta ja see on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Detailplaneeringu koostamine algab tellija eesmärgi kaardistamisega, mille tulemusel valmib eskiislahendus.
Detailplaneeringu hind oleneb suuresti konkreetsest projektist, planeeritava maa- ala iseloomust (suurus, sihtotstarve, asukoht), üldplaneeringust ja keskkonna- tingimustest. Täpse hinnapakkumise saamiseks palume saata informatsioon e-mailile geobaltica@geobaltica.ee

Üldplaneeringute (teemaplaneeringute) koostamise konsultandi teenus omavalitsustele. Teenus sisaldab nõustamist üldplaneeringu protsessijuhtimise osas, avalikkuse kaasamist ja avalike ürituste ettevalmistamist, ettepanekuid lahendusvariantide osas ning materjalide vormistamist.

Planeeringute koostamist ja avalikkuse osalemist selles reguleerib täpsemalt Planeerimisseadus

Detailplaneeringute hinnad alates 1900 eurost!
Ootame hinnapäringuid geobaltica@geobaltica.ee

Vaata teostatud töid