Tõlla maaüksuse detailplaneering

Detailplaneeringu alusel jaotati maatulundusmaa neljaks elamumaa krundiks, lahendati juurdepääsud ja tehnovõrkude paiknemine. Detailplaneering kehtestati Paikuse Vallavalitsuse 24.04.2017. a korraldusega nr 84.

Link planeeringule omavalitsuse kodulehel

  • Põhijoonis Põhijoonis