Kilingi-Nõmme veetöötlusjaama detailplaneering

Detailplaneeringu koostamine Kilingi-Nõmme linnas Raekoja mets katastriüksusel ca 2 ha suurusel maa-alal. Planeeringu eesmärgiks oli planeeritava ala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse ja maakasutuse määramine veetöötlemisjaama ehitamiseks. Veetöötlemisjaama teenindamiseks planeeritava maa-ala ulatuses oli vajalik muuta senine üldkasutatava maa (puhkeala) sihtostarve tootmismaa sihtotstarbeks. Detailplaneering kehtestati Saarde Vallavalitsuse korraldusega 05.11.2011 nr 16.2-3/198.

  • Illustreeriv joonis Illustreeriv joonis
  • Põhijoonis Põhijoonis