Katastrimõõdistamine (maamõõtmine) on toiming, mille käigus maakorraldustööde litsentsi omav isik teostab maaüksuse piiride määramist, tähistamist ja mõõdistamist, katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostamist ja katastriüksuse kasutamise kitsenduste selgitamist. Peamised teostatavad tööd:

  • kinnistu jagamine, katastriüksuse jagamine ja liitmine
  • naabermaaüksuste piiride muutmine
  • piiride kindlaksmääramine ja piirimärkide taastamine
  • maa munitsipaliseerimiseks katastriüksuse moodustamine
  • maa riigi omandisse jätmiseks katastriüksuse moodustamine
  • maa erastamiseks või tagastamiseks katastriüksuse moodustamine

Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamist pakume eelkõige omavalitsustele teede ja tänavate aluste maade munitsipaliseerimiseks. Lisaks on omavalitsustel võimalik tellida maade munitsipaalomandisse taotlemiseks vajalike eelnõude ja taotluste koostamise teenus.

Teenuste hinnad sõltuvad tööde iseloomust (näiteks maamõõtmise hind ühe katastriüksuse moodustamise puhul algab 200 eurost). Täpse hinnapakkumise saamiseks palume saata informatsioon e-mailile geobaltica@geobaltica.ee ja Teile vastatakse 24 tunni jooksul.

Vaata teostatud töid