Katastrimõõdistamine (maamõõtmine) on toiming, mille käigus maakorraldustööde litsentsi omav isik teostab maaüksuse piiride määramist, tähistamist ja mõõdistamist, katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostamist ja katastriüksuse kasutamise kitsenduste selgitamist. Peamised teostatavad tööd:

  • kinnistu jagamine, katastriüksuse jagamine ja liitmine
  • naabermaaüksuste piiride muutmine
  • piiride kindlaksmääramine ja piirimärkide taastamine
  • piirisihtide rajamine
  • maa munitsipaliseerimiseks katastriüksuse moodustamine
  • maa riigi omandisse jätmiseks katastriüksuse moodustamine
  • maa erastamiseks või tagastamiseks katastriüksuse moodustamine

Teenuste hinnad sõltuvad tööde iseloomust (näiteks maamõõtmise hind ühe katastriüksuse moodustamise puhul algab 500 eurost). Täpse hinnapakkumise saamiseks palume saata informatsioon e-mailile geobaltica@geobaltica.ee ja Teile vastatakse üldjuhul 24 tunni jooksul.

Vaata teostatud töid