Tehase maaüksuse detailplaneering

Detailplaneeringuga määrati ehitusõigus Otepää vineeritehase maa-alale uue 18 MW võimsusega biokütusel katlamaja rajamiseks. Detailplaneeringu menetluse kestvus kehtestamiseni 4 kuud.

  • Kontaktvööndi joonis Kontaktvööndi joonis
  • Põhijoonis Põhijoonis