Emajõe maaüksuse detailplaneering

Detailplaneeringu koostamine Tartu maakonnas Luunja vallas Veibri külas Emajõe kinnistul ca 27 ha suurusel maa-alal. Planeeringu eesmärgiks oli maatulundusmaa sihtotstarbega Emajõe maaüksusele üksikelamu- ja ridaelamukruntide ning elamupiirkonda teenindava väiksema kaubandus-teenindusettevõtte krundi ja polüfunktsionaalse sadamahoone (koos toitlustus- ja majutusteenindusega) planeerimine. Detailplaneering kehtestati Luunja Vallavolikogu 26.03.2009 otsusega nr 16.

  • Põhijoonis Põhijoonis