Teated

Postitatud : 12.11.2017


Saua Vallavalitsuse 15. augusti 2017. a korraldusega nr 576 kehtestati GeoBaltica OÜ poolt koostatud “Vatslaoru AÜ 25a kinnistu ja lähiala detailplaneering”. Detailplaneering annab õiguse kinnistu kaheks jagamiseks ja üksikelamute ehitamiseks.

Postitatud : 12.09.2016


Maardu Linnavalitsuse 06.09.2016. a korraldusega nr 465 kehtestati GeoBaltica OÜ poolt koostatud “Hajasmaa tn 34 detailplaneering link planeeringule. Detailplaneering annab võimaluse maaüksuse jagamiseks ja kahe üksikelamu ehitamiseks.

Postitatud : 15.07.2016


Värska Vallavalitsuse 11.07.2016. a korraldusega nr 225 kehtestati GeoBaltica OÜ poolt koostatud Värska alevikus Pikk tn 13 detailplaneering link planeeringule. Detailplaneering annab võimaluse maaüksuse jagamiseks ja 200 kW tootmisvõimsusega päikeseenergia tootmispargi rajamiseks.

veel teateid...

Partnerid