Teated

Postitatud : 01.12.2020


1.– 14. detsembrini 2020 toimub
Audru alevikus Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeringuala jagatakse 9 elamumaa ja 4 transpordimaa krundiks.
Planeeringu koostaja on GeoBaltica OÜ.

Postitatud : 01.10.2020


Harku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 76 võeti vastu Rannamõisa külas Keila metskond 10 (katastritunnus 19801:002:0199) maaüksuse osa detailplaneering vastavalt GeoBaltica OÜ tööle nr DP-02-17.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.10.2020–14.10.2020 k.a.

Postitatud : 12.09.2016


Maardu Linnavalitsuse 06.09.2016. a korraldusega nr 465 kehtestati GeoBaltica OÜ poolt koostatud “Hajasmaa tn 34 detailplaneering link planeeringule. Detailplaneering annab võimaluse maaüksuse jagamiseks ja kahe üksikelamu ehitamiseks.

veel teateid...

Partnerid