Postitatud : 12.11.2017


Saua Vallavalitsuse 15. augusti 2017. a korraldusega nr 576 kehtestati GeoBaltica OÜ poolt koostatud “Vatslaoru AÜ 25a kinnistu ja lähiala detailplaneering”. Detailplaneering annab õiguse kinnistu kaheks jagamiseks ja üksikelamute ehitamiseks.