Postitatud : 15.07.2016


Värska Vallavalitsuse 11.07.2016. a korraldusega nr 225 kehtestati GeoBaltica OÜ poolt koostatud Värska alevikus Pikk tn 13 detailplaneering link planeeringule. Detailplaneering annab võimaluse maaüksuse jagamiseks ja 200 kW tootmisvõimsusega päikeseenergia tootmispargi rajamiseks.