Postitatud : 17.02.2015


Otepää Vallavalitsus kehtestas 16.02.2015 korraldusega nr 2-4-67 UPM-Kymmene Otepää AS tellimisel valminud Tehase kinnistu katlamaja detailplaneeringu. Detail-planeeringuga antakse ehitusõigus uue hakkepuidul töötava 18 MW võimsusega katlamaja ehituseks.
Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda GeoBaltica OÜ avalikustatud dokumentide lingil.