Postitatud : 02.03.2016


Saku Vallavalitsuse 1.03.2016. a korraldusega nr 165 kehtestati GeoBaltica OÜ poolt koostatud Saku valla Tõdva küla Milkopi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kolme äri-/tootmismaa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks. Kruntidele on kavandatud kaubandus-, toitlustus- ja tootmishoone.