Postitatud : 01.10.2020


Harku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 76 võeti vastu Rannamõisa külas Keila metskond 10 (katastritunnus 19801:002:0199) maaüksuse osa detailplaneering vastavalt GeoBaltica OÜ tööle nr DP-02-17.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.10.2020–14.10.2020 k.a.