Postitatud : 29.12.2015


Vormsi Vallavolikogu 28. detsembri 2015 otsusega nr 23 võeti vastu GeoBaltica OÜ poolt koostatud Hosby sadama detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamine, sadama-alale paadikuuride ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning kommunikatsioonilahenduste väljatöötamine, kämpingumajakeste ja puhkeala asukoha hoonestustingimuste määramine, linnuvaatlustorni asukoha määramine, slipi taastamine, olemasoleva muuli rekonstrueerimise tingimuste määramine.