Ümberkruntimine Tartu linnas

Maamõõtmine toimus aprillis 2015. Vastavalt detailplaneeringule moodustati senise 9 katastriüksuse asemele 3 katastriüksust. Maamõõtja M. Neeme

  • Põhijoonis Põhijoonis