Munitsipaliseerimiseks katastriüksuste moodustamine

Otepää Vallavalitsuse tellimusel teostati Lipuväljak T1, Munamäe tänav T1 ja Munamäe tänav T2 liikluspindade teenindusmaade munitsipaliseerimiseks vajalike katastriüksuste moodustamise toimingud. Maamõõtmine ja toimikute koostamine toimus oktoobris 2012, katastriüksused registreeriti novembris 2012.