Mahlamäe tn 23 ja 25 kinnisasjade piiride muutmine

  • Mahlamäe tn 23 katastriüksuse plaan Mahlamäe tn 23 katastriüksuse plaan
  • Mahlamäe tn 25 katastriüksuse plaan Mahlamäe tn 25 katastriüksuse plaan
  • Naaberkinnisasjade piiride muutmise asendiplaan Naaberkinnisasjade piiride muutmise asendiplaan