Mäejärve kinnistu jagamine perspektiivse ehitusõigusega katastriüksuse eraldamiseks

  • Järveääre katastriüksuse plaan Järveääre katastriüksuse plaan
  • Tuulutusmäe katastriüksuse plaan Tuulutusmäe katastriüksuse plaan
  • Mäejärve jagamise plaan aerofotol Mäejärve jagamise plaan aerofotol