Maa riigi omandisse jätmiseks katastriüksuste moodustamine

  • Lunini tn 48 maamõõtmine Tartu linnas teostati aprillis 2014. Maamõõtja A.Kirisaare Lunini tn 48 maamõõtmine Tartu linnas teostati aprillis 2014. Maamõõtja A.Kirisaare
  • Suure-Kisla maamõõtmine Tartumaal teostati mais 2014. Maamõõtja M.Neeme Suure-Kisla maamõõtmine Tartumaal teostati mais 2014. Maamõõtja M.Neeme
  • Staadioni tn 8 maamõõtmine Tartu linnas teostati aprillis 2014. Maamõõtja M. Neeme Staadioni tn 8 maamõõtmine Tartu linnas teostati aprillis 2014. Maamõõtja M. Neeme
  • Allavoolu maamõõtmine Tartumaal teostati aprillis 2014. Maamõõtja M.Neeme Allavoolu maamõõtmine Tartumaal teostati aprillis 2014. Maamõõtja M.Neeme
  • Herne maamõõtmine Tartumaal teostati veebruaris 2014. Maamõõtja A.Kirisaare Herne maamõõtmine Tartumaal teostati veebruaris 2014. Maamõõtja A.Kirisaare
  • Kingumäe maamõõtmine Tartumaal teostati veebruaris 2014. Maamõõtja A.Kirisaare Kingumäe maamõõtmine Tartumaal teostati veebruaris 2014. Maamõõtja A.Kirisaare
  • Arumetsa maamõõtmine Tartumaal teostati detsembris 2013. Maamõõtja A.Kirisaare Arumetsa maamõõtmine Tartumaal teostati detsembris 2013. Maamõõtja A.Kirisaare
  • Heina maamõõtmine teostati veebruaris 2014. Maamõõtja A.Kirisaare Heina maamõõtmine teostati veebruaris 2014. Maamõõtja A.Kirisaare