Maa erastamiseks katastriüksuste moodustamine

Elva Tarbijate Ühistu tellimusel teostati Otepää linnas Parkla ja Taara maaüksuste erastamiseks (Lipuväljak 28 kinnisasja juurde) katastriüksuste moodustamise toimingud. Maamõõtmine ja toimikute koostamine toimus oktoobris 2012.

  • Parkla katastriüksuse plaan Parkla katastriüksuse plaan
  • Taara katastriüksuse plaan Taara katastriüksuse plaan