Kinnistute liitmine Lai tn 39 ja Lai tn 39a

Maamõõtmine ja katastriüksuse plaan koostati oktoobris 2014. Maamõõtmine toimus kehtestatud detailplaneeringut arvestades.