Kinnistu piiride kindlaksmääramine

Maa-ameti hanke alusel teostati erinevates maakondades kokku 21 kinnistu piiride kontrollmõõdistamine, piiride kindlaksmääramine ja uute katastriüksuste moodustamiseks vajalike toimikute koostamine. Maamõõtmine toimus ajavahemikul juuni-september 2011, tööd anti tellijale üle detsembris 2011.

  • Tsimmi-Peetri katastriüksuse piiri kindlaksmääramise plaan Tsimmi-Peetri katastriüksuse piiri kindlaksmääramise plaan
  • Tsimmi-Peetri katastriüksuse plaan Tsimmi-Peetri katastriüksuse plaan
  • Tsimmi-Peetri katastriüksus ortofotol Tsimmi-Peetri katastriüksus ortofotol