Hoonestusõiguse seadmiseks Vasesepa katastriüksuse moodustamine

Maa hoonestusõiguse taotleja tellimusel teostati Tartu maakonnas Mäksa vallas Vasesepa katastriüksuse moodustamise toimingud. Maamõõtmine ja toimikute koostamine toimus augustis 2011, katastriüksus registreeriti novembris 2011.

  • Vasesepa katastriüksuse asendiplaan Vasesepa katastriüksuse asendiplaan
  • Vasesepa katastriüksuse plaan Vasesepa katastriüksuse plaan