Vundamendi telgede mahamärkimine ja vundamendi teostusjoonise koostamine Nõo vallas

Nõo vallas Tamsa 2 vundamendi telgede mahamärkimine 2015 jaanuar. Kokku paigaldati 14 puidust märktara, millele märkisime hoone teljed. Lisaks paigaldasime ajutise kõrgusreeperi hoone 0 kõrgusega. Vundamendi telgede mahamärkimise akt esitatakse kohalikule omavalitsusele ja tellijale.

Mõõdistasime valminud vundamendi ja koostasime vundamendi teostusjoonise.