Väleki katastriüksuse geodeetilised tööd mobiilsidemasti ehitusprojekti koostamiseks

Geodeetilised tööd Tartumaal Haaslava vallas Alakülas Väleki katastriüksusel ca 7.6 ha maa-alal (eesmärgiks AS EMT mobiilsidemasti ehitusprojekti koostamine). Geodeetilised tööd teostati ja geodeetiline alusplaan valmis detsembris 2012.