Tartu linnas Oa tn 31 ja 33 ning ning Meloni tn 28 ja 30 katastriüksuste geodeetilised tööd ehitusprojektide koostamiseks

Geodeetilised tööd Tartu linnas Oa tn 31 ja 33 ning Meloni tn 28 ja 30 katastriüksustel ca 1.5 ha suurusel maa-alal (eesmärgiks ehitusprojektide koostamine). Geodeetilised tööd teostati ja geodeetiline alusplaan valmis juunis 2009.