Tartu linnas Narva mnt 171 katastriüksuse geodeetilised tööd ehitusprojekti koostamiseks

Geodeetilised tööd Tartu linnas Narva mnt 171 katastriüksusel ca 10 ha suurusel maa-alal (eesmärgiks „Tuubipargi” ehitusprojektide koostamine). Geodeetilised tööd teostati detsembris 2012, geodeetiline alusplaan valmis jaanuaris 2013.