Tartu linnas Lai tn 39 geodeetilised tööd ehitusprojekti koostamiseks

Geodeetilised tööd Tartu linnas Lai tn 39 katastriüksusel ja lähiümbruses ca 0.5 ha suurusel maa-alal (eesmärgiks ehitusprojektide koostamine). Geodeetilised tööd teostati ja geodeetiline alusplaan valmis mais 2013.