Tartu linnas Kulli tn 6, 8 ja 10/12 geodeetilised ja ehitusgeodeetilised tööd

Tartu linnas Kulli tn 6, 8 ja 10/12 geodeetilised alusplaanid, hoonete vundamentide mahamärkimistööd ja teostusjooniste koostamine ning ehitusaegne geodeetiline teenindamine.

  • Kull tn 8 ja 10/12 geodeetiline alusplaan. Kull tn 8 ja 10/12 geodeetiline alusplaan.
  • Kulli tn 6 vundamendi teostusjoonis Kulli tn 6 vundamendi teostusjoonis