Lageda katastriüksuse geodeetilised tööd detailplaneeringu koostamiseks

Geodeetilised tööd Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas Lageda kinnistul ca 24 ha suurusel maa-alal (eesmärgiks detailplaneeringu koostamine). Geodeetilised tööd teostati septembris 2009, geodeetiline alusplaan valmis september 2009.