Kilingi-Nõmme linna, Saarde küla keskuse ja Järve kooperatiivi geodeetilised tööd vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimiseks

Geodeetilised tööd Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas ja selle ümbruses ca 60 ha suurusel maa-alal (eesmärgiks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine). Geodeetilised tööd teostati septembris-novembris 2008, geodeetiline alusplaan valmis detsembris 2008.

  • Mõõdistusala plaan Mõõdistusala plaan
  • Leht 19 Leht 19
  • Leht 10 Leht 10