Geodeetilised tööd Kunda linnas kaugküttekatlamaja detailplaneeringu koostamiseks

Geodeetilised tööd Kunda linnas Võidu tänaval ca 1.6 ha suurusel maa-alal (eesmärgiks detailplaneeringu koostamine). Geodeetilised tööd teostati ja geodeetiline alusplaan valmis mais 2012.