Geodeetilised tööd Kilingi-Nõmme linnas veetöötlusjaama detailplaneeringu ja ehitusprojektide koostamiseks

Geodeetilised tööd Kilingi-Nõmme linnas Raekoja mets katastriüksustel ja selle lähiümbruses ca 4 ha suurusel maa-alal (eesmärgiks detailplaneeringu ja ehitusprojektide koostamine). Geodeetilised tööd teostati ja geodeetiline alusplaan valmis aprillis 2011.