FTP

Kliendid võivad failid paigutada meie FTP-le. Küsige eelnevalt salasõna.
ftp://sahtel@www.geobaltica.ee

Avalikustatud dokumendid: ftp://vaba@www.geobaltica.ee

FTP firmasiseseks kasutamiseks: ftp://sise@www.geobaltica.ee